Bir insan, başka bir insanı hiçbir zaman tam olarak anlayamaz.