harita üzerinde gezinmek için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.

Bütün önermelerin var olma sebebinin sorgulandığı aksi kanıtlanamayan tek bir önermenin varlığı, diğer önermelerin anlamsız ve hattâ gereksiz olduğunu destekler.