Götüme kaş-göz çizsem sizden daha iyi akıl yürütür.