Hayat, evren ve her şeye dair nihai sorunun cevabı 42'dir