arguman.org bir argüman analizi platformudur.

neler oluyor burada:

selimyildizz
bir argüman oluşturdu: Argumanorg daha diyalojik bir arayuzle sunulabilir
Daha fazla yükle