Sosyalizmin önündeki en büyük engel işçi sınıfıdır