1
TAKİPÇİ
5
ARGÜMAN
14
ÖNERME
6
DESTEK

Haber kaynağı:

Varlık var ise hep var olmalıdır, yok olacak ise hiç var olmamıştır.

Kütlenin korunumu yasası gereğince, maddeler yoktan var, vardan yok edilemez. Sadece şekil değiştirebilirler

Türkiye de facto olarak 3'e bölünmüştür.

İnsanlar devletin silahlı güçleri gölgesinde devleti kabul ederek yaşar. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'de isyancı silahlı güçler tarafından kurulmuştur. Ancak bu ülkenin işleyişindeki aksaklıklar azınlık grupları harekete geçirmiştir. Bu yüzden yarın başkası çıkıp 'devleti kabul' etmeyebilir.

Karanlıkta daha iyi duyarız

Görme yetisi azaldığı için kulaklar daha hassas işitmeye başlar.

bir argüman oluşturdu: Türkiye de facto olarak 3'e bölünmüştür.
Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.

Zaman başlı başına bedel ödemektir. Kısa veya uzun zamanlı harcanan zaman iyi değerlendirilmediği takdirde kişinin beklentileri doğrultusunda kişinin ruh sağlığı, sosyolojik durumu ve sağlığından bir çok değişkenli sorunlar getirir.

Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.

İş gücü burada emeğe karşılık gelmektedir

Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.

Verilen emeğin ve harcanan zamanın paraya dönüşmesine engel değildir bu durum. Yapılan işin seviliyor olması sadece daha zor veya kolay çekilir olmasını belirler

Süpermen Türk olsaydı, Klark Kent olarak hiç bir gazetede çalışamazdı.

Peter Parker'ın Spiderman'in fotoğraflarını çekerek iş bulması gibi o da Superman'in fotoğraflarını çekme vaadi ile iş bulabilirdi.

bir argüman oluşturdu: Umut veren tek siyasetçi Demirtaş'tır.
Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.

Tatil adı altında verilen zaman dilimleri bu kazanılan parayı harcama olanağı yaratır. Çelişkiden çok durumu bir paradoxa sürükler. (örn: Tatil için para gerekli, para için çalışmak gerekli, etkin biçimde çalışmaya devam edebilmek için tatil gerekli)

bir argüman oluşturdu: Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.
AKP hükumeti için halkın çıkarları önemsizdir.

Halktan kasıt kendine yakın olan, her daim destekleyen ve propogandasını yapan bir topluluğu tanımılıyor ise geçersizdir

Taşeron işçi yasası, modern köleliğin mimarı ve uygulayıcısıdır.

Modern neo-liberal ekonomik politikalar çerçevesinde ilerleyen bir ülke için aksi bir sistem kurulana kadar vazgeçilemezdir.

bir argüman oluşturdu: Günümüz dünyasında demokratik parlamenter seçimler gereksizdir.
bir argüman oluşturdu: Günümüz dünyasında demokratik parlamanter seçimler gereksizdir.
Sosyal medya kötüdür.

Her profesyonelleşmiş ortam gibi, bu mecralar da belirli bir eğitim ve bilinç çerçevesinde olmalıdır. Aksi taktirde kişide mental problemlere kadar yol açabilmektedir.

cilvelikartonpiyer kişisini takip ediyor.
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

T.C.'nde kanunlar gerektiği gibi uygulanmamaktadır. Yasalar anayasaya göre değil, toplumun kültürel yapısı, vicdanı ve siyasi otoritenin taviz noktasına göre şekillenmektedir.

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Temel insan hakları sıralamasında Türkiye, dünyada 88. sıradadır

Daha fazla yükle