0
TAKİPÇİ
0
ARGÜMAN
2
ÖNERME
3
DESTEK

Haber kaynağı:

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.

Argüman belirli durumlarda tamamen geçerliyken bazı durumlarda ise sürekli tekrar edilen eylemin sonucu her defasında farklı olduğu durumlarda mevcuttur. 100 darbe aldğı halde kırılmayan cam 101. kez aynı şiddetle vurulduğunda tuz buz olabilmektedir.

İnsan-Doğa ve benzeri haklarını savunan dernekler aslında insanları pasifize etmek için kurulmuş oluşumlardır.

İlgi derneklerin yapacakları eylemlerin engellenmesi ilgili dernekleri yönetmekten daha zordur. Bu sebeple dernekler ilk olarak eylemlere sebebiyet veren şirketler tarafından kurulur ve kendi kontrollerindeki personel ve gönüllüleri ile kendi insayitiflerine göre hareket ettirilir.