Özgür Web Günlerinde özgür işletim sistemi şartı koşmak faşistliktir.