0
TAKİPÇİ
1
ARGÜMAN
10
ÖNERME
8
DESTEK

Haber kaynağı:

Cin diye bir şey yoktur, olmamıştır.Olması mümkün değildir.

Bilimin de sınırları vardır.Üç üzeri boyutta yaşayan varlıklar ise bugünün teknolojisiyle varlıkları ispatlanamaz.Aynı zamanda var olmama ihtimalleri de devam eder.

Monarşi, Cumhuriyetten Daha İyidir

Hem monarşi ve cumhuriyette hem de diğer yönetim biçimlerinde önemli olan halkın yöneticilere ne kadar müdahale edebildiği ve yönetenlerin halkı ne kadar önemsediğidir.Bu yüzden sistem farketmeksizin yöneticilerin nasıl yollar izledikleri önemlidir.

En ünlü ateist tanrıdır.

Kendine tapınma veya inanmama her iki şekilde de oksimoron bir durum olarak görülebilir, hatalı bir söylem olduğunu düşünüyorum

En ünlü ateist tanrıdır.

Neden?

Tanrı yoktur.

Somut bir olgu olmadığı için ne varlığı ne yokluğu ispatlanabilir.İnsan duyularının frekansları haricinde olması da ayri bir ihtimal

Kelime dağarcığımız kadar düşünebiliriz.

Kelime dagarcığımız kadar düşünebiliriz yerine, kelime dagarcığımızın yettiği kadar düşüncelerimizi ifade edebiliriz olmalıydı

Önerme ekleyen kişi kendi argümanını belirtmelidir

Yapılan önermenin izlemesi gereken bir yol olmalıdır

bir argüman oluşturdu: Önerme ekleyen kişi kendi argümanını belirtmelidir
Bir sonsuzluk başka bir sonsuzluktan büyük olabilirse sonsuz diye bir kavram yok olur.

Ancak sonsuzluk diye bir kavram zaten yoktur.Bilinmeyen sınırlar sonsuz olarak kabul edilir.Sonsuzluk yalnızca matematikte geçerlidir

Mutsuzluğa ihtiyacımız vardır.

Mutluyken çevremizdeki yanlışlıkları görmeyebilir/görmezden gelebiliriz