8
TAKİPÇİ
2
ARGÜMAN
110
ÖNERME
28
DESTEK

Haber kaynağı:

Bir nesil bir sonrakine toplam zekasının sadece yarısını miras bırakır.

Bilimsel gelişmelerin artan hızı bu önerme ile celismektedir.

Video oyunlarının insanlar üzerinde pozitif etkileri vardır.

World of Warcraft gibi MMOlar insanın ingilizcesini oldukça olumlu etkilemektedir.

Video oyunlarının insanlar üzerinde pozitif etkileri vardır.

Özellikle robotik cerrahi alanında, daha önce oyun oynamış doktorların oynamamis olanlara büyük farklar atması iyi bir örnektir.

Evren zeki bir tasarımcının ürünü değildir.

Pekala olabilecek olsa bile, şu anki bulgulara göre akıllı bir tasarimciya ihtiyaç yoktur.

Gruplaşan insanlar bireysel insanlara oranla daha verimsizdir.

Daha büyük yapılar oluşturmak için bu yüke katlanilmak zorundadır. Gruplasinca bireysel efektiflik azalsa da toplam kapabilite artar.

Agnostisizmi sadece bilinemezcilik veya kuşkuculuk şeklinde isimlendirmek bir safsatadır

Agnostisizm ilahi sorunun bilinemezligi üzerine kamplasmis bir felsefi akım olmasına rağmen, bir ahlaki görüş ihtiva etmez. Ahlaki görüşleri felsefi pozisyonların içine dahil etmeye çalışmak asıl safsatadir.

Özel mülkiyet kısıtlanmalıdır.

Kısıtlama kaygan bir zemindir. Kisitlamanin boyutu ve şekli bu argumanin tartisilmasinda son derece önemlidir.

0 ile 1 arasında sonsuz rasyonel sayı vardır. Yani 0'dan 1'e geçmek imkansızdır.

0 varolmadan 1 varolmustur. Hatta matematikte El-Harezmi dönemine kadar 0 yoktu.

Fikri mülkiyet yoktur.

Bu genede, ilerlemeyi yavaslatip, tek (tüzel) kişinin keyfine tüm piyasayı cezalandiran zararlı bir pratik olduğu gerçeğini değiştirmez.

Fikri mülkiyet yoktur.

Fikirler paraya çevrilebilmektedir ve bir pazarın karlılığı zaman içinde azalacagindan dolayı aslında bir bitim sözkonusudur.

Fikri mülkiyet yoktur.

Fikri mülkiyet, veya daha genel olarak mülkiyet bir sosyal yapıdır. Bu açıdan varlığı kesin olsa da, bu varlığının gerekliliği başka bir tartışma konusudur.

Fikri mülkiyet yoktur.

Nihilistik bir perspektiften bakınca hiç bir şey var değildir.

SerafettinYarar kişisini takip ediyor.
homeopati safsatadan ibarettir.

Maddelerin suda iz bıraktığını iddia eder. Suya katılan bir maddenin derişimini eser miktarlara (bir bardakta bir kaç molekül) kadar indirecek kadar cozeltiyi seyreltip, onu tüketmek sureti ile yapılır.

homeopati safsatadan ibarettir.

Özünde su içmek ve şeker yemekten öte bir aktivite değildir.

Üniversite eğitiminde sınavlar kaldırılmalıdır.

Gecme notunun verilecegi herhangi bir uygulama er yada gec ayni rahatsizligi verecektir.

Daha fazla yükle