Cin diye bir şey yoktur, olmamıştır.Olması mümkün değildir.