Maaş, insanların belirli bir emek karşılığında feda ettikleri zamanın karşılığıdır.