0
TAKİPÇİ
2
ARGÜMAN
16
ÖNERME
12
DESTEK

Haber kaynağı:

Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır.

Otorite, özgürlüğe en büyük engeldir. İradeyi yok sayar.

bir argüman oluşturdu: Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır.
bir argüman oluşturdu: Yıkma güdüsü, aynı zamanda yaratıcı bir güdüdür.
Fikri mülkiyet yoktur.

Hırsızlık varsa mülkiyet var demektir hatalıdır. Mülkiyet varsa hırsızlık var demektir. Mülk olmadan, hırsızlık olmaz.

Fikri mülkiyet yoktur.

Kişinin sahip olduğu topraktır ve toprak hiç kimseye ait değildir. Ama insanlar toprağı mülk edinebilmektedir. Toprak ekenindir, sahip olanın değil. Toprak ekildiğinde sahip olunmaz, sorumlu olunur.

Yazılım toplum içindir.

Yazılım, sermaye içindir. Yazılımın, ekmek adalet ve özgürlükle de ilişkisi yoktur. Toplumun yazılıma ihtiyacı yoktur. Yazılımcı topluma yazmaz, patrona yazar. Afrikadaki aç çocuğun yazılıma ihtiyacı yoktur. Yazılım militarizm, bankalar ve şirketlerin ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Hayvanların tanrısı insandır.

İnsanların kölesi hayvanlar değildir. Tanrı, insanların kendi çıkarları uğruna uydurduğu bir kavramdır.

Bilim sadece insanlar için işlemez.

Bilim güce sahip olanlar için vardır. Afrika'da aç ve açıkta olan ya da Çin'de bir teknoloji fabrikasında çalışan çocuk işçi için bilim bir şey ifade etmez.

Fikri mülkiyet yoktur.

Mülkiyet hırsızlıktır.

Sağlıklı deniyor ise tadının kötü olması muhtemeldir.

sağlıklı kavramı kişiden kişiye değişebilir. yumurta birisi için alerjik reaksiyon gösterirken, başkası için iyi olabilir.

Parası olmayıp da evlenmek isteyen insan, dünyanın en salak insanıdır.

Esas problem parasız evliliğe kalkışmak değil, evliliğin masraflı olması, ilişkilerin metalaştırılmasıdır.